Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt

Tutaj jesteś: Strona główna | Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018/G

Działania wspierające inicjatywy mieszkańców i organizacji. (§2 ust. 1, pkt 1 lub 5 lub 6 lub 8. Rozporz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.15r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, Dz.U.2015 poz.1570).11.06.2018 r.- data publikacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018/G

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

·         Termin: od 29.06.218 r.  do dnia 13.07.2018 r.*

·         Godz. składania: od 10.00 do 14.00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, ul. 11 Listopada 65, pok. 311, 95-040 Koluszki.

* wniosek należy wypełnić za pośrednictwem generatora wniosków udostępnionego przez LGD, następnie wydrukować, podpisać i złożyć w siedzibie LGD w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu.

II. Forma wsparcia:

·         Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych. Prefinansowanie w wysokości do 100% wnioskowanej kwoty zostanie wypłacona na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).

·         Wysokość grantu nie może być wyższa niż 30 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że jednostki sektora finansów publicznych są wyłączone ze wsparcia w ramach w/w działania.

·         Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 30.06.2019 r.

III. Zakres tematyczny:

Działania wspierające inicjatywy mieszkańców i organizacji.(§2 ust. 1 pkt 1 lub 5 lub 6 lub 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Zadanie:

W ramach zadania zrealizowane zostaną działania wspierające inicjatywy mieszkańców i organizacji w liczbie 2 szt.

V. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:

·         Cel ogólny – Zrównoważony rozwój obszaru LGD

·         Cel szczegółowy Wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych zachowujących dziedzictwo lokalne.

·         Wskaźnik produktu Liczba zrealizowanych działań wspierających inicjatywy mieszkańców i organizacji – 2 szt. 

VI.  Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 oraz obowiązkowo zostać wypełniony (elektronicznie) w generatorze wniosków systemu online, a ponadto:

·         spełnić warunki oceny zgodności z LSR,

·         osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 10 pkt. z łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji. 

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

VII. Kryteria wyboru operacji.

Dostępne są na stronie internetowej www.mrogapoleca.pl

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 10 pkt. z łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1.      Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2.      Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

IX. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 60.000,00 tys. zł 

X. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność i sprawozdania z realizacji zadania operacji grantowej wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia.

Dostępne są na stronie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” www.mrogapoleca.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia, ul. 11 Listopada 65, pok. 311, 95-040 Koluszki, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (44) 714 58 32, email:stowarzyszenie.mroga@wp.pl

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.mrogapoleca.pl

ZAŁĄCZNIKI:

01. Ogłoszenie o naborze: Pobierz plik: 01._Ogloszenia_o_naborach_1_2018G.pdf
1-2018-G (Rozmiar pliku: 336.12KB)

02. Formularz - Wniosek o przyznanie pomocy: Pobierz plik: 02._Formularz___Wniosek_o_przyznanie_pomocy.pdf
Wniosek grantowy (Rozmiar pliku: 539.97KB)

02 A. Oświadczenie właściciela nieruchomości: Pobierz plik: 02_A._Oswiadczenie_wlasciciela_nieruchomosci.pdf
Oświadczenie nieruchomość - granty (Rozmiar pliku: 185.47KB)

03. Instrukcja wypełnienia - WoPG:Pobierz plik: 03._Instrukcja_wypelnienia___WoPG.pdf
Instrukcja wypełniania (Rozmiar pliku: 358.92KB)

04. Umowa o powierzenie grantu: Pobierz plik: 04._Umowa.pdf
Umowa o powierzenie grantu (Rozmiar pliku: 335.58KB)

05. Kryteria oceny - granty: Pobierz plik: 05._Kryteria_oceny___granty___zmiany_04.2017.pdf
Kryteria granty (Rozmiar pliku: 560.63KB)

06. Formularz odwołania: Pobierz plik: 06._Formularz_odwolania.pdf
Formularz odwołania - granty (Rozmiar pliku: 318.6KB)


Załączniki dotyczące oceny grantu:

07. Karta merytoryczna: Pobierz plik: 07._Karta_merytoryczna.pdf
Karta merytoryczna (Rozmiar pliku: 295.07KB)

08. Karta zgodności z LSR: Pobierz plik: 08._Karta_zgodn._LSR.pdf
Karta zgodnosci z LSR (Rozmiar pliku: 292.75KB)

09. Zał. nr 1 do karty: Pobierz plik: 09._Zal._nr_1.pdf
Załącznik 1 do karty zgodności (Rozmiar pliku: 239.5KB)

10. Zał. nr 2 do karty: Pobierz plik: 10._Zal._nr_2.pdf
Załącznik 2 do kartyzgodności (Rozmiar pliku: 353.37KB)


Załączniki informacyjne:

11. Formularz - Wniosek o rozliczenie grantu: Pobierz plik: 11._Formularz___Wniosek_o_rozliczenie_grantu.pdf
Wniosek o rozliczenie grantu (Rozmiar pliku: 543.74KB)

12. Instrukcja wypełnienia - WoRG: Pobierz plik: 12._Instrukcja_wypelnienia___WoRG.pdf
Instrukcja dla wniosku o płatność. (Rozmiar pliku: 295.75KB)

13. LSR_MROGA_2014_2020_WERSJA_maj_2018: Pobierz plik: 13._LSR_MROGA_2014_2020_WERSJA_maj_2018.pdf
LSR - maj 2018 (Rozmiar pliku: 1.63MB)

14. Procedury grantowe: Pobierz plik: 14._Procedury_grantowe.zip
Procedury grantowe (Rozmiar pliku: 5.01MB)


Załączniki wspomagające ocenę:

15. Lista dokumentów związana z lokalnymi kryteriami wyboru: Pobierz plik: 15._Lista_dokumentow_zwiazana_z_lokalnymi_kryteriami_wyboru.pdf
Lista dokumentów (Rozmiar pliku: 238.59KB)

16. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru: Pobierz plik: 16._Uzasadnienie_zgodnosci_z_lokalnymi_kryteriami_wyboru.pdf
Uzasadnienie zgodności (Rozmiar pliku: 239.48KB)
 

16a. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (edytowalny): Pobierz plik: Uzasadnienie_zgodnosci_GRANTY.doc
Uzasadnienie zgodności GRANTY (Rozmiar pliku: 358.5KB)


GENERATOR WNIOSKÓW:

Obraz


Data publikacji: Niedziela, 10 Czerwca 2018. Godzina: 20:51.

Wróć do przeglądania wszystkich newsów

Do góry
 • Logo

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga"

  11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polska
  gmina: Koluszki, powiat: łódzki wschodni, województwo: łódzkie

  Tel.: 44 714 58 32
  Faks: 44 714 58 32
  E-mail: stowarzyszenie.mroga@wp.pl
  Strona: www.mroga.pl

 • Wszelkie prawa zastrzeżone
  Copyrights © 2013-2021 dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga".

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery