Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Budujemy Strategię Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt

Tutaj jesteś: Strona główna | Mroga poleca

Budujemy lokalną strategię rozwoju

09.04.2024

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych procedur działania

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zamieszczonych procedur i zgłaszania uwag do biura LGD za pośrednictwem poczty elektronicznej; stowarzyszenie.mroga@wp.pl  Projekty procedur dostępne są na stronie mrogapoleca.pl - w niniejszym materiale oraz do zapoznania się w biurze LGD Stowarzyszenie Mroga, 11 Listopada 65, 95-040Uwagi należy zgłaszać do dnia 24 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00.
Uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 44 714 58 32
lub e-mail: stowarzyszenie.mroga@wp.pl

Do pobrania: ----------------------------------------------------------------------------------------------------


1 862 500 EURO - umowa podpisana !!!

W imieniu LGD Stowarzyszenia Mroga miło nam Państwa poinformować, że podpisaliśmy umowę O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO.

Podpisanie przez przedstawicieli LGD Stowarzyszanie Mroga
z Samorządem Województwa Łódzkiego umowy

- oznacza pozyskanie na rozwój regionu: 1 862 500 EURO.


Zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego zaprasimy wkrótce na szkolenia, konsultacje i rozmowy o możliwości udzielenia wsparcia.

Pierwsze konkursy planowane są w IV kwartale br.--------------------------------------------------------------------------------------------------

To już ostatnie dni konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027!!!

PRZYJDŹ, NAPISZ, ZADZWOŃ
i przedstaw nam swoją wizję rozwoju lokalnego

Biuro: Koluszki, ul. 11 Listopada 65, pok 310/311 w godzinach 10.00 - 14.00
e-mail: stowarzyszenie.mroga@wp.pl
tel: 44 714 58 32

RAZEM ROZWIJAMY REGION

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Konsultacje zakresów wsparcia


W związku trwającymi pracami nad nową 
Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2027
zachęcamy do konsultacji zakresów wsparcia przewidywanego w LSR

Formularz: LINK


Obraz


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Punkt konsultacyjny


W związku trwającymi pracami nad nową 
Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2027 
zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy zainteresowani są rozwojem swojego sołectwa/ gminy do składania propozycji pomysłów, które mogą być realizowane w przyszłej strategii Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga".

To właśnie Państwa propozycje, uwagi i spostrzeżenia pozwolą lepiej zdiagnozować problemy naszego obszaru i pomogą skuteczniej rozwiązywać problematykę obszarów wiejskich. 

Konsultacje społeczne prowadzone są w biurze LGD w godz 10°°- 14°° w dni robocze.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Badania ankietowe


Pomóż NAM zbudować NOWĄ Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023–2027!

Wypełnij ankietę i zdecyduj na co zostaną przeznaczone środki finansowe na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich.

Tylko zaangażowanie mieszkańców pozwoli stworzyć nam Strategię odzwierciedlającą Państwa wizję rozwoju naszego regionu i odpowiadającą na jak największą ilość potrzeb.

Aby było to możliwe niezbędne jest Państwa zaangażowanie w proces tworzenia Strategii.

Ankietę można wypełnić wchodząc w link podany poniżej:

LINK


Obraz--------------------------------------------------------------------------------------------------


Mobilne konsultacje

W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy zainteresowanych mieszkańców, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty ekonomii społecznej, podmioty gospodarcze z terenu gmin członkowskich na mobilne konsultacje społeczne - przy okazji imprez i eventów odbywających się w regionie. 

Szukajcie naszego namiotu i naszych przedstawicieli. 
Chętnie porozmawiamy o rozwoju naszej małej ojczyzny.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiszka pomysłów


Zgłoś swój pomysł na projekt!

Wypełnij arkusz pomysłu i krótko opisz swoją propozycję na projekt.

To pomoże nam w wyborze celów oraz zakresów wsparcia jakie umieścimy w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkania konsultacyjne

Ruszyły prace nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Mroga - na lata 2023 – 2027

Informujemy, że został złożony Wniosek o wsparcie przygotowawcze do poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

oraz

została podpisana umowa określająca zasady finansowania wsparcia przygotowawczego
w zakresie działania 19.1.
Środki są przeznaczone na przygotowanie 
nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 
dla LGD Stowarzyszenie Mroga - na lata 2023-2027.


----------------------------------

W związku z podjęciem pracy nad nową LSR, zapraszamy na spotkania:
konsultacje społeczne odnośnie nowej perspektywy PROW 2021-2027.

Celem spotkania jest omówienie dotychczas zrealizowanych projektów, przybliżenie nowej perspektywy oraz uzyskanie informacji od Państwa w jakim kierunku chcielibyście, aby były realizowane dalsze działania LGD w nowym PROW.

Zachęcamy do udziału mieszkańców obszaru LGD


HARMONOGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH


1. Gmina Koluszki - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Koluszkach,  ul. 11 Listopada 65 --- 05.10.2022 - 13.00 - 16.00
 
1. Rejestracja uczestników; 2. Powitanie i przedstawienie programu spotkania konsultacyjnego; 3. Analiza  potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD połączona z dyskusją; 4. Analiza celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań połączona z dyskusją; 5. Podsumowanie spotkania.

2. Gmina Brzeziny - sala konferencyjna Urzędu Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A,
--- 12.10.2022 - 13.00 - 16.00 

1. Rejestracja uczestników; 2. Powitanie i przedstawienie programu spotkania konsultacyjnego; 3. Analiza  potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD połączona z dyskusją; 4. Analiza celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań połączona z dyskusją; 5. Podsumowanie spotkania.

3. Miasto Brzeziny - sala konferencyjna Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16,
--- 09.11.2022 - 13.00 - 16.00 

1. Rejestracja uczestników; 2. Powitanie i przedstawienie programu spotkania konsultacyjnego; 3. Analiza  potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD połączona z dyskusją; 4. Analiza celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań połączona z dyskusją; 5. Podsumowanie spotkania.

4. Gmina Rogów - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Rogowie,  ul. Żeromskiego 23, 
--- 19.10.2022 - 13.00 - 16.00 

1. Rejestracja uczestników; 2. Powitanie i przedstawienie programu spotkania konsultacyjnego; 3. Analiza  potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD połączona z dyskusją; 4. Analiza celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań połączona z dyskusją; 5. Podsumowanie spotkania.

5. Gmina Jeżów - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1 
--- 26.10.2022 - 13.00 - 16.00 

1. Rejestracja uczestników; 2. Powitanie i przedstawienie programu spotkania konsultacyjnego; 3. Analiza  potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD połączona z dyskusją; 4. Analiza celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań połączona z dyskusją; 5. Podsumowanie spotkania.

6. Gmina Brzeziny - sala Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu, Przecław 33,
--- 15.12.2022 - 15.00 - 17.00 

1. Rejestracja uczestników; 2. Powitanie i przedstawienie programu spotkania konsultacyjnego; 3. Analiza  potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD połączona z dyskusją; 4. Analiza celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań połączona z dyskusją; 5. Podsumowanie spotkania.


Data publikacji tego materiału: Czwartek, 11 Kwietnia 2024 Godzina: 11:32.

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery