Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Budujemy Strategię Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt

Tutaj jesteś: Strona główna | Mroga poleca

Projekt BIT - Biuro Informacji Turystycznej

Cel ogólny: "Wsparcie rozwoju turystyki wykorzystującej posiadane zasoby historyczne, kulturowe oraz przyrodnicze poprzez budowę - sklepu internetowego z możliwością zakupu usług i produktów za pomocą stworzonej witryny www." 

Cel szczegółowy: 1: Promocja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych za pomocą portalu www. 

Cel szczegółowy: 2: Zwiększenie dostępu do zasobów lokalnych poprzez:

- publikację portalu opowiadającego o  atrakcjach regionów

- publikacją informacji / oferty produktów i usług oferowanych lokalnie.


W ramach projektu planujemy powołać do życia biuro informacji turystycznej w formie tradycyjnej jak i wirtualnej oraz   stworzyć platformę sprzedaży usług i produktów związanych z naszymi regionami. Wskaźniki produktu budowa jednego wirtualnego biura turystycznego, portalu informacyjnego połączonego ze sklepem, wskaźnik rezultatu minimum 12000 wejść średniorocznie do portalu mierzony za pośrednictwem google analitics. Wskaźnik produktu: wydanie jednego kompletu publikacji w nakładzie 10000 szt. (mierzony za pomocą liczby sztuk wydanych publikacji), wykupienie dwóch reklam w dzienniku o zasięgu regionalnym oraz jednej kampanii google adwards. W związku z planowanym powołaniem do życia markowego produktu turystycznego nie możliwe jest zrealizowanie takiego projektu w pojedynkę dzięki współpracy partnerów możliwe jest jedynie zbudowanie markowego produktu turystycznego w oparciu o posiadane zasoby partnerów projektu w związku z rozłożeniem atrakcji turystycznych na terenach należących do partnerów projektu współpracy. Turysta nie zna granic tym bardziej administracyjnych, dla turysty ważny jest produkt końcowy jaki otrzyma oraz jakość tego produkty. Teren działania LGD nasycony jest produktami turystycznymi natomiast nie są one odpowiednio skoordynowane oraz wypromowane przez co nie funkcjonują. Projekt współpracy ma na celu połączenie sił i zbudowanie markowego produktu turystycznego "Między Mrogą  a Pilicą" przyczyniając się do stworzenia tzw. efektu synergii dzięki podjęciu wzajemnej współpracy partnerów. Wartością dodaną projektu będzie uruchomienie produktu turystycznego w oparciu o posiadane zasoby turystyczne partnerów projektu współpracy. Pozwoli to na szersze spojrzenie na turystykę ponad granicami administracyjnym poszczególnych LGD.

Operacja jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011r. pkt 2 w §3 w ust. 1 pkt 2 ?2) spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu nr 1698/2005 oraz w rozporządzeniu nr 1974/2006?, zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 czerwca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ?Wdrażanie projektów współpracy? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt spełnia warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),  a także spełnia warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Cel operacji oraz realizowane w ramach projektu zadania są zgodne z zapisami zawartymi ww dokumentach bez których przedkładany projekt nie mógłby zostać prawidłowo zrealizowany. Projekt jest zgodny z Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 m.in. w zakresie: ?Celów i ogólnych zasad pomocy, Misji i celów, Zasad pomocy, Komplementarności, spójności i zgodności, Partnerstwa, Równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji?. Ponadto z Art. 65 ?Współpraca?.

 Data publikacji tego materiału: Piątek, 21 Sierpnia 2015 Godzina: 09:22.

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery