Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Budujemy Strategię Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt

Tutaj jesteś: Strona główna | Mroga poleca

Projekt SKOS - Szlakiem Kultur Obszaru Stowarzyszeń

Celem ogólnym projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o własne zasoby Stowarzyszenia LGD - "Gniazdo" i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga".

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań:

1. Wytyczenie i oznakowanie nowych szlaków turystycznych - 100 km
2. Odnowienie istniejących szlaków turystycznych - 63 km
3. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych - 2 tablice
4. Wykonanie  i montaż obiektów małej architektury - miejsc odpoczynku turysty - 4 MOTy
5. Opracowanie i wydanie publikacji promującej wytyczone szlaki turystyczne  - 5 tys. egzemplarzy
6. Organizacja konferencji podsumowującej projekt

Operacja jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011r. pkt 2 w §3 w ust. 1 pkt 2 ?2) spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu nr 1698/2005 oraz w rozporządzeniu nr 1974/2006?, zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 czerwca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ?Wdrażanie projektów współpracy? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt spełnia warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),  a także spełnia warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Cel operacji oraz realizowane w ramach projektu zadania są zgodne z zapisami zawartymi ww dokumentach bez których przedkładany projekt nie mógłby zostać prawidłowo zrealizowany. Projekt jest zgodny z Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 m.in. w zakresie: ?Celów i ogólnych zasad pomocy, Misji i celów, Zasad pomocy, Komplementarności, spójności i zgodności, Partnerstwa, Równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji?. Ponadto z Art. 65 ?Współpraca?.


Data publikacji tego materiału: Wtorek, 10 Marca 2015 Godzina: 13:35.

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery