Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Budujemy Strategię Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

CEL DZIAŁANIA
Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich.

WNIOSKODAWCA
O pomoc mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne, osoby prawne ? podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, 
 • spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych ? wykonujące(y) działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo oraz spełniające(y) obowiązujące kryteria dostępu do pomocy.

KRYTERIA DOTYCZĄCE OPERACJI
Pomoc może być przyznana, jeśli m.in.:
a) operacja jest uzasadniona ekonomicznie,
b) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie,
c) siedziba lub oddział, lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z budową, przebudową,
remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją ? miejsce
położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do gminy:
- wiejskiej,
- miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 lub 20 tys. mieszkańców
lub
- miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
d) Ekonomiczny Plan Operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym
operacji,
e) w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy Wnioskodawcy nie przyznano pomocy
inwestycyjnej w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym ?Kapitał Ludzki, 2007-2013?,
f) operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,
g) planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 20 tys. zł

KATEGORIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTYCH WSPARCIEM

 • usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usługi dla ludności, 
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
 • rzemiosło lub rękodzielnictwo, 
 • roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne, 
 • usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, 
 • usługi transportowe, 
 • usługi komunalne, 
 • magazynowanie lub przechowywanie towarów, 
 • wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy, z wyłączeniem wytwarzania produktów energetycznych wyłącznie z produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
 • rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY

Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna
wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:
- 100 tys. zł ? jeśli Ekonomiczny Plan Operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,
- 200 tys. zł ? co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,
- 300 tys. zł ? co najmniej 3 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Ulotka informacyjna: Pobierz plik: ulotka_informacyjna.pdf
ulotka informacyjna tir (Rozmiar pliku: 200.42KB)

Poradnik dla beneficjentów: Pobierz plik: poradnik_dla_wnioskodawcow.pdf
poradnik dla beneficjentów - tworzenie (Rozmiar pliku: 838.96KB)


Data publikacji tego materiału: Wtorek, 6 Maja 2014 Godzina: 15:29.

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery