Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Budujemy Strategię Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - LEADER

Oś IV LEADER to najbardziej uniwersalne narzędzie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, uzupełniające i synergizujące działania pozostałych osi PROW, przede wszystkim osi III.
Podstawę starań o wsparcie w ramach osi IV stanowi trójsektorowe partnerstwo lokalne realizowane w formie stowarzyszenia ? Lokalna Grupa Działania. Zamiar realizacji określonych potrzeb i dążeń społeczności lokalnej formalizuje się w postaci Lokalnej Strategii Rozwoju. Każda LGD decyduje o wyborze operacji (projektów) składających się na wdrażanie jej LSR.

Działania w ramach Osi LEADER
4.1. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju:
- działania w ramach Osi 3:
    Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
    Odnowa i rozwój wsi
    wg zasad jak dla Osi 3
- ?małe projekty?, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia jej celów.
4.2. Wdrażanie projektów współpracy:
    - przygotowanie i realizacja projektów współpracy zawartych w LSR,
    - przygotowanie i realizacja projektów współpracy nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z jej celami.
4.3. Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Data publikacji tego materiału: Wtorek, 6 Maja 2014 Godzina: 15:00.

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery