Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Budujemy Strategię Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt

Tutaj jesteś: Strona główna | Aktualności

Aktualności

Realizując zapisy „Planu komunikacji” przedstawiamy informację dotyczącą realizacji LSR na lata 2014-2020.

„Kampania informacyjna na temat realizacji LSR na lata 2014 – 2020 prezentacja wybranych zrealizowanych projektów na obszarze Stowarzyszenia Na Rzecz Społeczności Lokalnej „Mroga” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” od 2016 roku kontynuuje swoją działalność w ramach umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), podpisanej z 19 maja 2016 roku umowy  z Zarządem Województwa Łódzkiego.  Stowarzyszenie w ramach przyznanej kwoty wdraża opracowaną i wybraną do realizacji Lokalną Strategię Rozwoju (LSR),  realizowaną  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. LSR na lata 2014 – 2020 jest dokumentem programowym Stowarzyszenia „Mroga”, w którym zostały wytyczone kierunki działania oraz obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju.

Głównymi celami LSR jest:

·         1. Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD poprzez: rozwijanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców oraz podnoszenie kompetencji i promocja lokalnej przedsiębiorczości.

·         2. Zrównoważony rozwój obszaru LGD poprzez: rozwój infrastruktury lokalnej, wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych zachowujących dziedzictwo lokalne, wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności, kompetencji i życia społeczno-kulturalnego mieszkańców.

Stowarzyszenie „Mroga” tworząc LSR na lata 2014 – 2020 przeprowadziło szereg konsultacji społecznych, w których udział brali przedstawiciele sektora: publicznego, gospodarczego, społecznego (w tym organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi) oraz mieszkańcy z terenu LGD. Na ich podstawie  wyłoniono grupy kluczowe z punktu widzenia realizacji LSR:

Grupy defaworyzowane – jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do których skierować należy przede wszystkim działania związane z kształtowaniem i promocją postaw przedsiębiorczych, komercjalizacją usług oferty czasu wolnego, a także rozwojem infrastruktury użyteczności publicznej,    w tym przede wszystkim: osoby bezrobotne, osoby    w wieku 50+, organizacje pozarządowe, w tym zajmujące się opieką osobami niepełnosprawnymi oraz mieszkańcy terenów wiejskich  z miejscowości do 5 tyś. mieszkańców.

Przedstawiciele trzeciego sektora(organizacje pozarządowe, OSP, grupy nieformalne, w tym Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły regionalne i ludowe, itp.) - będące wyrazem aktywności obywatelskiej, nośnikiem tradycji i kultury oraz podmiotami aktywnie działającymi na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i zagwarantowania spójności społecznej obszaru.

Samorządy gminne (mieszkańcy oraz władze publiczne i instytucje publiczne) - jako podmioty odpowiedzialne m.in. za rozwój infrastruktury i oferty czasu wolnego oraz jej beneficjenci, a także jako podmioty odpowiedzialne za politykę kulturalną, społeczną.

Przedsiębiorcy i podmioty gospodarcze, lokalni wytwórcy - podmioty, które - rozwijając oraz dywersyfikując swoją działalność – mogą przyczynić się do przywrócenia grup defaworyzowanych na rynku pracy w obieg społeczny i gospodarczy.

Przyznane środki Stowarzyszeniu MROGA mają m.in. swoje przeznaczenie na przedsięwzięcia,    w tym  współpracę międzyterytorialną i międzynarodową, których realizacja pozwoli na rozwój obszaru 5 gmin w zakresie celów ogólnych i celów szczegółowych zapisanych w LSR.  

W okresie realizacji strategii Rada Stowarzyszenia MROGA  wybrała ponad 90 wniosków do dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania ponad 7 000 000,00zł. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu m.in:

 • wybudowano infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną,
 • stworzono nowe przestrzenie służące integracji mieszkańców,
 • utworzono nowe  i wsparto istniejące działalności gospodarcze w różnych dziedzinach,
 • przeprowadzono wiele działań kulturalnych oraz aktywizujących i integrujących mieszkańców jak: pikniki, konkursy, spotkania, warsztaty itp.

Na podstawie wytyczonych w LSR kierunków i obszarów działań Stowarzyszenie od dnia podpisania umowy (19.05.2016 r.) do dnia dzisiejszego tj. 26.03.2024 r., udzieliło wsparcia w zakresie:

1. Zakładania nowych działalności gospodarczych – wsparcie finansowe na operacje  polegające na utworzeniu nowych przedsiębiorstw w tym przynajmniej jednego nowego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje.

Z przeprowadzonych naborów w 2017 r., 2020 r., 2022 r., i 2023 r, 37 nowych działalności gospodarczych zakończyło projekty na łączną kwotę  2 590 000,00 złotych PLN.

2. Rozwijanie istniejących działalności gospodarczych –  wsparcie finansowe na operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym przynajmniej jednego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje.

Z przeprowadzonych naborów w 2017 r., 2020 r., 2022 r., 2023 r, 23 podmiotów z rozwijania działalności gospodarczej zakończyło projekty na łączną kwotę 2 600 000,00 zł PLN.

3. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Z przeprowadzonych naborów w 2017 r., 2020 r., i 2022 r., 2023 r., 18 podmiotów  z infrastruktury zakończyło projekty na łączną kwotę 2 323 000,00 zł PLN.

4. Operacja własna – wsparcie finansowe na operacje polegające na działaniu wspierającym inicjatywy mieszkańców i organizacji. Projekt realizowany na ponad 50 000,00 zł.

5. Operacja własna - wsparcie finansowe na operacje polegającej na działaniu promocji obszaru LGD. Projekt zrealizowany na ponad 50 000,00 zł.

6. Realizacja projektów współpracy, w tym jeden projekt międzynarodowy skierowany do przedsiębiorców. Realizacja projektu współpracy międzynarodowego odbyła się w partnerstwie z LGD „STER”, oraz  Gal Colinele Prahovei. 

 

Wśród zrealizowanych projektów wymienić można m.in.

·         podjęcie działalności artystycznej oraz utworzenie studia muzycznego i sali prób poprzez zakup sprzętu i remont budynku w Brzezinach – „INESS”,

·         podjęcie usługowej działalności gospodarczej – Salon Kosmetologiczny POLKA

·         Firma "Szampańska półka" Jan Smolis,

·         Firma Handlowo-Usługowa Eko Food,

·         Centrum Inicjatyw Artystycznych „Muzyczny MOLL”

 • utworzenie nowego podmiotu gospodarczego Salon Kosmetyczny " Your Beauty",
 • rozwój firmy zajmującej się świadczeniem usług instalacyjnych sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych poprzez zakup niezbędnego wyposażenia,
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z obszaru LGD Stowarzyszenia Mrogi poprzez organizację zajęć w ramach marki Azrobot,
 • kompleksowe usługi ślusarskie i obróbki metalu Łukasz Żurawski,
 • rozwinięcie działalności gospodarczej i zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Dremar s.c. poprzez wdrożenie produkcji nowych rodzajów energooszczędnych okien i drzwi drewnianych,
 • przebudowa pomieszczeń sali widowiskowej OSP w Koluszkach wraz z zapleczem na cele kulturalne,
 • infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach,
 • podjęcie działalności gospodarczej „CADr” w zakresie wykonywania projektów architektonicznych i technologicznych mebli,
 • utworzenie nowego podmiotu gospodarczego – pracownia ceramiczna Majkasso,
 • rozwój firmy Gastro OFF  poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu liofilizacji,
 • podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy ARTNETIA poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług",
 • rozwój działalności DACH-LUX poprzez poszerzenie zakresu oferty o nowe usługi budowlane oraz usprawnienie procesów wewnątrz firmy,
 • budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki,
 • przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach,
 • remont infrastruktury kulturalnej w Urzędzie Miejskim w Jeżowie.

Ponadto Stowarzyszenie realizowało zadania w ramach „Planu komunikacji” (załącznik nr 5 do LSR) w okresie 2016-2020, tj. kampanie informacyjne nt. głównych założeń PROW  na lata 2014-2020 oraz zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD w formie artykułów na stronach internetowych LGD oraz portalach społecznościowych. Organizowało: spotkania informacyjno – konsultacyjne, doradztwa indywidualne (telefoniczne, elektroniczne oraz biurze LGD), warsztat refleksyjny, badania satysfakcji wnioskodawców LGD dot. jakości udzielonego doradztwa.


 


Data publikacji: Środa, 27 Marca 2024. Godzina: 12:49.

Wróć do przeglądania wszystkich newsów

Do góry
 • Logo

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga"

  11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polska
  gmina: Koluszki, powiat: łódzki wschodni, województwo: łódzkie

  Tel.: 44 714 58 32
  Faks: 44 714 58 32
  E-mail: stowarzyszenie.mroga@wp.pl
  Strona: www.mroga.pl

 • Wszelkie prawa zastrzeżone
  Copyrights © 2013-2024 dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga".

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery