Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Budujemy Strategię Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt

Tutaj jesteś: Strona główna | Aktualności

Aktualności

Kampania informacyjna na temat realizacji LSR na lata 2014 – 2020

Zgodnie z zapisami w „Planie Komunikacji” zachęcamy Państwa do zapoznania się z „Kampanią informacyjną na temat realizacji LSR na lata 2014 – 2020”
„Kampania informacyjna na temat realizacji LSR na lata 2014 – 2020 na obszarze Stowarzyszenia Na Rzecz Społeczności Lokalnej „Mroga” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, Lokalną Strategię Rozwoju  (LSR) w ramach PROW 2014-20120 w zakresie działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, wdraża na podstawie podpisanej 19 maja 2016 roku umowy z Zarządem Województwa Łódzkiego.

LSR na lata 2014 – 2020 jest dokumentem programowym Stowarzyszenia „Mroga” w którym zostały wytyczone kierunki działania oraz obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju.

Głównymi celami LSR jest:
1. Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD poprzez: rozwijanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców oraz podnoszenie kompetencji i promocja lokalnej przedsiębiorczości.
2. Zrównoważony rozwój obszaru LGD poprzez: rozwój infrastruktury lokalnej, wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych zachowujących dziedzictwo lokalne, wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności, kompetencji i życia społeczno-kulturalnego mieszkańców.


Stowarzyszenie „Mroga” tworząc LSR na lata 2014 – 2020 przeprowadziło szereg konsultacji społecznych, w których udział brali przedstawiciele sektora: publicznego, gospodarczego, społecznego (w tym organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi) oraz mieszkańcy z terenu LGD. 

Na ich podstawie  wyłoniono grupy kluczowe z punktu widzenia realizacji LSR:
- Grupy defaworyzowane – jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do których skierować należy przede wszystkim działania związane z kształtowaniem i promocją postaw przedsiębiorczych, komercjalizacją usług oferty czasu wolnego, a także rozwojem infrastruktury użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim: osoby bezrobotne, osoby w wieku 50+, organizacje pozarządowe, w tym zajmujące się opieką osobami niepełnosprawnymi oraz mieszkańcy terenów wiejskich z miejscowości do 5 tyś. mieszkańców.

- Przedstawiciele trzeciego sektora (organizacje pozarządowe, OSP, grupy nieformalne, w tym Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły regionalne i ludowe, itp.) - będące wyrazem aktywności obywatelskiej, nośnikiem tradycji i kultury oraz podmiotami aktywnie działającymi na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i zagwarantowania spójności społecznej obszaru.

- Samorządy gminne (mieszkańcy oraz władze publiczne i instytucje publiczne) - jako podmioty odpowiedzialne m.in. za rozwój infrastruktury i oferty czasu wolnego oraz jej beneficjenci, a także jako podmioty odpowiedzialne za politykę kulturalną, społeczną.

- Przedsiębiorcy i podmioty gospodarcze, lokalni wytwórcy - podmioty, które - rozwijając oraz dywersyfikując swoją działalność – mogą przyczynić się do przywrócenia grup defaworyzowanych na rynku pracy w obieg społeczny i gospodarczy.

Na podstawie wytyczonych w LSR kierunków i obszarów działań Stowarzyszenie od dnia podpisania umowy (19.05.2016r.) do dnia dzisiejszego tj. 30.12.2020 r., udzieliło wsparcia w zakresie:
1. Zakładania nowych działalności gospodarczych – wsparcie finansowe na operacje  polegające na utworzeniu nowych przedsiębiorstw w tym przynajmniej jednego nowego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje.
2. Rozwijanie istniejących działalności gospodarczych –  wsparcie finansowe na operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym przynajmniej jednego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje.
3. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” przeprowadziło kolejno następujące nabory:

Rok 2017

1. W zakresie zakładania nowych działalności gospodarczych
– limit dostępnych środków przeznaczony na nabór wynosił 1.400.000 zł
- wpłynęły  32  wnioski na łączną kwotę 2.240.000 zł
- do dofinansowania wybranych zostało 20 wniosków – do wysokości limitu środków przeznaczonych na nabór.

Zostało podpisanych 20  umów na operacje polegające na:
- „Podjęcie działalności artystycznej oraz utworzenie studia muzycznego i sali prób poprzez zakup sprzętu i remont budynku w Brzezinach”
- „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie edukacji artystycznej oraz organizacji przedsięwzięć kulturalnych”
- „Firma Handlowo - Usługowa Eko Food Marzena Chmielińska”
- „Firma "Szampańska półka" Jan Smolis”
- „Utworzenie przedsiębiorstwa "Speedy balls" Agnieszka Kęsy”
- „Podjęcie usługowej działalności gospodarczej, samozatrudnienie - SALON KOSMETOLOGICZNY POLKA”
- „Utworzenie nowoczesnego warsztatu Auto Serwis Sulima”
- „Założenie firmy "Upside Down Films" w Rozworzynie zajmującej się produkcją filmów i fotografią”
- „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia mobilnych usług tartacznych, w tym utworzenie i utrzymanie jednego miejsca pracy”
- „Zakup wyposażenia lokalu w celu podjęcia działalności gospodarczej polegającej na utworzeniu Klubokawiarni”
- „Zakup niezbędnych maszyn i narzędzi celem uruchomienia zakładu ślusarskiego w Jeżowie”
- „Mobilna gastronomia - Food Trail czyli biznes na kółkach”
- „Utworzenie nowoczesnej sali zabaw dla dzieci”
- „Uruchomienie działalności gospodarczej BIO – BRATEK”
- „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji tortów artystycznych”
- „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług minikoparką”
- „Założenie firmy oferującej usługi z zakresu oceny efektywności energetycznej”
- „Zakup maszyn w celu podjęcia działalności gospodarczej związanej z obsługą ogrodów i terenów zielonych”
- „MadyLine - nowa innowacyjna marka branży mody”
- „Otworzenie działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu Eventów”


2. W zakresie istniejących działalności gospodarczych
– limit dostępnych środków przeznaczonych na nabór wynosił 2.100.000 zł
- wpłynęło  21  wniosków na łączną kwotę 2.545.414,36 zł
- do dofinansowania wybranych zostało 19 wniosków – do wysokości limitu środków przeznaczonych na nabór.

Zostało podpisanych 12 umów na operacje polegające na:
- „Rozwój działalności firmy MID Dorota Kencler Mariusz Kencler spółka cywilna poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wdrożenie innowacyjnej technologii oraz stworzenie nowych miejsc pracy”
- „Rozwój firmy Entel oraz utworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup nowoczesnych urządzeń”
- „Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z obszaru LGD Stowarzyszenia Mrogi poprzez organizację zajęć w ramach marki Azrobot”
- „Podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy "EKO PLUMBER" Andrzej Kmieciak poprzez zakup nowych urządzeń”
- „Rozwój firmy poprzez utworzenie nowego miejsca pracy oraz zakup nowoczesnych urządzeń”
- „Rozwój firmy "Arkadian" S.C. oraz utworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup nowoczesnych urządzeń i modernizację kawiarni”
- „Rozwój nowoczesnej restauracji MALAGA w Koluszkach”
- „Modernizacja linii produkcyjnej do przerobu odpadów poszlifierskich z zawartością węglika krzemu”
- „Rozwój firmy, podniesienie konkurencyjności poprzez zakup nowego urządzenia”
-„Rozwój firmy Prezydent oraz utworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup nowoczesnych urządzeń”
- „Rozwinięcie działalności gospodarczej i zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Dremar s.c. poprzez wdrożenie produkcji nowych rodzajów energooszczędnych okien i drzwi drewnianych”
- „Rozwój firmy ACT Dom poprzez budowę nowoczesnego obiektu usługowo – handlowego”

3. W zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
– limit dostępnych środków przeznaczonych na nabór wynosił 2.300.000 zł
- wpłynęło 13  wniosków na łączną kwotę 2.300.000 zł
- do dofinansowania wybranych zostało 13 wniosków – do wysokości limitu środków przeznaczonych na nabór.

Zostało podpisanych 8 umów na operacje polegające na:
- „Budowa boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy.”
- „Budowa placu zabaw we wsi Erazmów.”
- „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym.”
- „Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały.”
- „Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach.”
- „Budowa placu zabaw we wsi Borowa.”
- „Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach.”
- „Przebudowa pomieszczeń sali widowiskowej OSP w Koluszkach wraz z zapleczem na cele kulturalne.”

Rok 2019/2020 – w ramach niewykorzystanych środków z 2017 roku Stowarzyszenie „Mroga” na przełomie roku 2019 i 2020 ogłosiło i przeprowadziło nabory w następujących zakresach:

1. W zakresie zakładania nowych działalności gospodarczych
- limit dostępnych środków przeznaczony na nabór wynosił 280.000 zł
- wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 490.000 zł
- do dofinansowania wybrane zostały 4 wnioski – do wysokości limitu środków przeznaczonych na nabór

Zostały podpisane 4  umowy na operacje polegające na:
- „Produkcja materaców i poduszek z materiału lnianego w wkładem z łusek gryki, gorczycy i słomy”
- „Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego - Szkoła Językowa Open Mind”
- „MULTI – WYPOŻYCZALNIA”
- Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego - Salon Kosmetyczny "Your Beauty"

2. W zakresie istniejących działalności gospodarczych
– limit dostępnych środków przeznaczonych na nabór wynosił 319.783 zł
- wpłynęły 4  wnioski na łączną kwotę 440.034 zł
- do dofinansowania wybranych zostały 3 wnioski – do wysokości limitu środków przeznaczonych na nabór.

Zostały podpisane 2 umowy na operacje polegające na:
- „Zakup specjalistycznego doposażenia do sprzętów budowlanych”
- „Rozwój firmy poprzez utworzenie nowego miejsca pracy oraz zakup nowoczesnych urządzeń”

3. W zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
– limit dostępnych środków przeznaczonych na nabór wynosił 1.227. 884,63 zł
- wpłynęło 5  wniosków na łączną kwotę 1.135.842,36 zł
- do dofinansowania wybranych zostało 5 wniosków.

Zostały podpisane 2 umowy na operacje polegające na:
- „Przebudowa budynku strażnicy w msc. Polik gm. Brzeziny na cele kulturalne”
- „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Jeżowie”.

Stowarzyszenie „Mroga” od momentu podpisania umowy tj. 19.05.2016 r. na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2014 – 2020 przyjęło i oceniło łącznie:

- 39 wniosków z zakresu zakładania nowej działalności gospodarczej.
Łączna kwota podpisanych umów w tym zakresie to 1.680.000 zł

- 24 wnioski w zakresie istniejących działalności gospodarczych.
Łączna kwota podpisanych umów w tym zakresie to 1.613.437 zł

- 18 wniosków w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Łączna kwota podpisanych umów w tym zakresie to 1.500.783,06 zł


Ponad to Stowarzyszenie realizowało zadania w ramach „Planu komunikacji” (załącznik nr 5 do LSR) w okresie 2016-2020, tj. kampanie informacyjne nt. głównych założeń PROW na lata 2014-2020 oraz zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD w formie artykułów na stronach internetowych LGD, gmin oraz portalach społecznościowych. Organizowało: spotkania informacyjno – konsultacyjne, doradztwa indywidualne (telefoniczne, elektroniczne oraz biurze LGD), warsztat refleksyjny, badania satysfakcji wnioskodawców LGD dot. jakości udzielonego doradztwa.

Plany na przyszłość …

Na dzień 30.12.2020r. Stowarzyszenie „Mroga” jest na etapie aktualizacji zapisów LSR na lata 2014 – 2020.
Po aktualizacji zapisów LSR planuje się realizację:
- operacji własnych LGD,
- projektów współpracy, w tym jednego projektu międzynarodowego skierowanego do przedsiębiorców
oraz  nabory:
- w zakresie zakładania nowych działalności gospodarczych,
- w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Data publikacji: Środa, 30 Grudnia 2020. Godzina: 15:32.

Wróć do przeglądania wszystkich newsów

Do góry
 • Logo

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga"

  11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polska
  gmina: Koluszki, powiat: łódzki wschodni, województwo: łódzkie

  Tel.: 44 714 58 32
  Faks: 44 714 58 32
  E-mail: stowarzyszenie.mroga@wp.pl
  Strona: www.mroga.pl

 • Wszelkie prawa zastrzeżone
  Copyrights © 2013-2024 dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga".

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery