Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt

Tutaj jesteś: Strona główna | Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o naborze 2/2020 - rozwijanie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - rozwijanie działalności gospodarczej.
Data publikacji: 31.01.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


I. Termin i miejsce składania wniosków:

·         Termin: od 17.02.2020 r. do dnia 17.03.2020 r.

·         Godz. składania: od 9.00 do 14.00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, ul. 11 Listopada 65, pok. 311, 95-040 Koluszki.

II. Forma wsparcia:

·         Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 70%, jednak nie więcej niż 150 000,00 zł i nie mniej niż 50 000,00 zł.

III. Zakres tematyczny:

Rozwój działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

Cel ogólny LSR:
1.0  Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD

Cel szczegółowy LSR:
1.1. Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców.


Przedsięwzięcie:
P.1.1.2 Rozwijanie istniejących działalności gospodarczych

Wskaźniki:
1. Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 2 szt.

IV.  Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

·         spełnić warunki oceny zgodności z LSR,

·         osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 12 pkt. z łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz jednym w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. !!! Zaleca się złożenie wniosku w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów.

Dostępne są na stronie internetowej www.mrogapoleca.pl

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 12 pkt. z łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1.      Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2.      Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 319.783,00 zł

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia.

Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” www.mrogapoleca.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”,  ul.11 Listopada 65, pok. 311, 95-040 Koluszki - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (44) 714 58 32, email: stowarzyszenie.mroga@wp.pl

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji
wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.mrogapoleca.pl.

Załączniki: 

Treść ogłoszenia (PDF)

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia (PDF)

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji

3. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja – pkt. I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (przejdź na stronę ARiMR)

4. Wzór biznesplanu wraz z informacją pomocniczą – pkt. I.3 (przejdź na stronę ARiMR)

5. Wzór umowy o przyznanie pomocy – pkt. I. 6 (przejdź na stronę ARiMR)

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX)

Załączniki dodatkowe: 

1. Formularz uzasadnienia spełnienia kryterium (PDF)

1A. Formularz uzasadnienia spełnienia kryterium (DOC)

2. Zobowiązanie wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej za pośrednictwem LGD oraz wypełnienia ankiet monitorujących realizację operacji na potrzeby LGD (DOCX).

3. Oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (DOCX)

Załączniki informacyjne:

1. Lokalne Kryteria Wyboru - Rozwój działalności gospodarczej od str. 12 (PDF)

Aktualizacja 12.02.2020 - 1. a. Interpretacja poszczególnych kryteriów (PDF)

2. Procedury wyboru i oceny operacji (paczka ZIP)

3. Lokalna Strategia Rozwoju


Data publikacji: Piątek, 31 Stycznia 2020. Godzina: 11:08.

Wróć do przeglądania wszystkich newsów

Do góry
 • Logo

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga"

  11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polska
  gmina: Koluszki, powiat: łódzki wschodni, województwo: łódzkie

  Tel.: 44 714 58 32
  Faks: 44 714 58 32
  E-mail: stowarzyszenie.mroga@wp.pl
  Strona: www.mroga.pl

 • Wszelkie prawa zastrzeżone
  Copyrights © 2013-2021 dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga".

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery