Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt

Tutaj jesteś: Strona główna | Aktualności

Aktualności

LGD Stowarzyszenie ?Mroga? dla obsługi działań w ramach LSR realizowanej w ramach PROW na lata 2014 ? 2020 opracowało odrębne kryteria wyboru dla:

- obsługi wniosków o udzielenie wsparcia na operację w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, oraz
- obsługi wniosków o przyznanie pomocy dla działania: projekty grantowe w ramach PROW 2014-2020.

LGD Stowarzyszenie ?Mroga? dla obsługi działań w ramach LSR realizowanej w ramach PROW na lata 2014 ? 2020 opracowało odrębne kryteria wyboru dla:

Kryteria wyboru operacji zostały opracowane przez biuro LGD przy współpracy Zarządu LGD - na podstawie diagnozy, analizy SWOT. Kryteria wyboru operacji były konsultowane z członkami Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków, grupą roboczą pracującą przy budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, przedstawicielami samorządów lokalnych oraz lokalną społecznością ? w czasie spotkań konsultacyjnych.

Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu.

Operacje oceniane będą przede wszystkim pod kątem spójności proponowanego projektu z zapisami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym przede wszystkim z diagnozą obszaru zawartą w strategii, a także przewidzianymi w dokumencie wskaźnikami produktów i rezultatów. Premiowane będą ponad to projekty wykorzystujące lokalne potencjały do wyeliminowania zidentyfikowanych problemów. Zakłada się ponadto przyznawanie dodatkowych punktów projektom, które zakładają działania na rzecz ochrony środowiska, a także zaproponują innowacyjne podejście do rozwiązania zidentyfikowanych problemów:

- kryterium innowacyjność operacji - przewiduje premiowanie operacji, w których ma zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie produktu, technologii, technik organizacji lub urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na tym obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że przyjęte rozwiązania będą innowacyjne, w zależności od tego na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko na danym obszarze. Punktowane są operacje których innowacyjność będzie dotyczyła jak największego obszaru.

- kryterium środowiskowe ? przewiduje premiowanie operacji, których realizacja przyczyni się do ochrony środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. zakup urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, zastosowanie technologii zmniejszającej emisję spalin, itp.)

LGD będzie premiowało operacje, których działanie operacji skierowane jest na grupy defaworyzowane do której zaliczamy osoby bezrobotne, osoby 50+, organizacje pozarządowe, w tym zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi oraz mieszkańców terenów wiejskich z miejscowości do 5 tyś. mieszańców.

Dodatkowo LGD będzie premiowało wnioskodawców, którzy brali czynny udział w tworzeniu i konsultowaniu LSR ? poprzez udział w spotkaniach konsultacyjnych, poprzez złożenie propozycji realizacji projektu.

Bardzo ważnym kryterium oceny ? jest kryterium odnoszące się do tworzonych miejsc pracy: im bardziej realizacja danej operacji przyczyni się do tworzenia miejsc pracy lub realizacja operacji spowoduje utworzenie większej ilości miejsc pracy operacja ? tym otrzyma większą liczbę punktów.

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów są załącznikiem do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga" i zostały uchwalone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - Uchwałą nr 10/2015 w dniu: 16.12.2015 r.

Data publikacji: Środa, 1 Czerwca 2016. Godzina: 12:49.

Wróć do przeglądania wszystkich newsów

Do góry
 • Logo

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga"

  11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polska
  gmina: Koluszki, powiat: łódzki wschodni, województwo: łódzkie

  Tel.: 44 714 58 32
  Faks: 44 714 58 32
  E-mail: stowarzyszenie.mroga@wp.pl
  Strona: www.mroga.pl

 • Wszelkie prawa zastrzeżone
  Copyrights © 2013-2020 dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga".

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery