Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt

Tutaj jesteś: Strona główna | Aktualności

Aktualności

Wywiad z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia - Piotrem Nowackim - Tydzień w Koluszkach

W dzisiejszym numerze TWK rozmawiamy z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga" - Piotrem Nowackim, m.in. o korzyściach płynących z członkostwa Gminy Koluszki w Stowarzyszeniu ?Mroga? oraz nowej perspektywie finansowej PROW 2014 ? 2020 i Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Mroga.

Panie Piotrze ? kilka słów o Stowarzyszaniu ?Mroga??

Stowarzyszenie ?Mroga? istnieje od 2006 roku. Stowarzyszenie skupia mieszańców, przedsiębiorców, przedstawicieli innych organizacji - czyli osoby fizyczne i osoby prawne. Jesteśmy stowarzyszeniem "specjalnym" - jesteśmy Lokalną Grupą Działania. Działamy według statutu naszego Stowarzyszenia oraz przepisów prawa określonych m.in. w ustawie o stowarzyszeniach (jak wszystkie inne stowarzyszenia), ale przede wszystkim w oparciu o ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz rozporządzeń Parlamentu Europejskiego. Powyższe dokumenty nadają nam zdolność prawną do przyjmowania zarówno osób fizycznych jak i prawnych m.in. samorządów.

Stowarzyszenie Mroga jest stowarzyszeniem specjalnym, jak wspominałem, jest Lokalną Grupą Działania. W roku 2008 przygotowaliśmy bardzo ważny dokument: Lokalną Strategię Rozwoju obejmującą region Stowarzyszenia. Przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie i potrzebną dokumentację. Strategię i wniosek złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu LEADER na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju - było to ponad 6 000 000 zł na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Od tego czasu Stowarzyszenie ogłaszało konkursy na dofinansowanie, przyjmowało wnioski i podejmowało decyzję - które projekty mają otrzymać dofinansowanie.  W ramach środków pozyskanych przez Stowarzyszenie - beneficjenci (składający wnioski   o dofinasowanie) budowali i wyposażali świetlice, place zabaw, boiska sportowe czyli infrastrukturę społeczną. Nasi wnioskodawcy otrzymywali dotacje na rozwój przedsiębiorstw, ale i również na organizację wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, koncertów, warsztatów itd. Zakres wsparcia  w ramach projektów był bardzo szeroki.

Łącznie do tej pory, na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju obszaru udało się nam pozyskać około 8.000.000 zł

Czy mieszkańcy i instytucje z Gminy Koluszki, również mogli otrzymać wsparcie?

Oczywiście. Gmina Koluszki jest członkiem Stowarzyszenia ?Mroga? od samego początku, w związku z tym, od samego początku mieszkańcy, organizacje, przedsiębiorcy, instytucje mogły aplikować o środki jakie stowarzyszenie pozyskało na rozwój obszaru.  W ramach środków finansowych Mrogi Gmina Koluszki (samorząd, przedsiębiorcy, organizacje) uzyskała dofinansowanie na realizację zadań zarówno inwestycyjnych, jak i również wpływających na integrację społeczeństwa lokalnego w wysokości prawie 2.000.000 zł.

A jakie przedsięwzięcia społeczne na terenie Gminy Koluszki były realizowane za pomocą środków pozyskanych przez Mrogę?

Przedsięwzięć było dużo, ale wśród najważniejszych można odnaleźć: budowy lub przebudowy świetlic wiejskich: we wsi Felicjanów, we wsi Redzeń Stary, we wsi Regny. Wyposażenie świetlic wiejskich: Stowarzyszenia "Sercówka" w Wierzchach, w Felicjanowie, w Regnach.

Budowy i wyposażenia placów zabaw: we wsi Redzeń Nowy, we wsi Katarzynów, we wsi Słotwiny, we wsi Długie, na osiedlu Staromiejskie w Koluszkach.

Inne inwestycje związane z rekreacją mieszkańców: remont boiska przy Szkole Podstawowej we wsi Różyca, urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym, mała architektura w Parku Miejskim w Koluszkach

Oraz projekty realizowane przez inne podmioty: modernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy, zakup instrumentów dętych i pulpitów dla Orkiestry Dętej przy OSP w Koluszkach.

Wśród projektów nie inwestycyjnych Stowarzyszenie udzielało dofinansowania na Dożynki Gminne, Dni Koluszek, imprezę sportowa Mundial, budowę internetowego muzeum Koluszek, produkcja filmu dokumentalnego.

Co teraz dzieje się w Stowarzyszeniu ?Mroga? i czy w nowej perspektywie finansowania z UE też tak będzie?

Znajdujemy się teraz w okresie przejściowym pomiędzy budżetami unijnym. Poprzednie środki finansowe już się wyczerpały, a nowe jeszcze są dla nas (Stowarzyszenia) niedostępne.  Końcówka roku 2015 była dla naszego Stowarzyszenia bardzo pracowita i twórcza. Działo się to za sprawą skupienia wszystkich sił na pracy nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 ? 2020. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem określającym cele, kierunki rozwoju, działania oraz dziedziny wsparcia obszaru objętego działalnością Stowarzyszenia ?Mroga? , przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych naszego Stowarzyszenia. Strategia Rozwoju Lokalnego opracowana przez Stowarzyszenie ?Mroga? jest podstawą do ubiegania się o środki na rozwój obszarów wiejskich na lata 2014 ? 2020 w ramach programu LEADER. Stowarzyszenie podczas prac na opracowaniem nowej strategii rozwoju skupiło się na identyfikacji istniejących lokalnych problemów oraz potencjału terenów objętych działaniem Stowarzyszenia Mroga. Na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych, w których udział brali przedstawiciele sektora: publicznego, gospodarczego, społecznego (w tym organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi) oraz mieszkańcy z terenu LGD, określono główne cele nowej Lokalnej Strategii Rozwoju:

1. Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD poprzez: rozwijanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców oraz podnoszenie kompetencji i promocja lokalnej przedsiębiorczości.

2. Zrównoważony rozwój obszaru LGD poprzez: rozwój infrastruktury lokalnej, wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych zachowujących dziedzictwo lokalne, wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności, kompetencji i życia społeczno-kulturalnego mieszkańców.

Strategia Rozwoju Lokalnego obok Statutu Stowarzyszenia jest jednym z ważniejszych dokumentów na podstawie których możemy prowadzić swoją działalność oraz wspierać rozwój naszych obszarów poprzez dofinansowywanie działań lokalnych samorządów, przedsiębiorców, osób fizycznych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru Stowarzyszenia ?Mroga?.

Wniosek o dofinansowanie realizacji strategii na lata 2014 ? 2020 na kwotę 8.790.000 PLN został złożony 30.12.2015 r. Obecnie czekamy na ocenę nowej Lokalnej Strategii Rozwoju i decyzję czy otrzymamy jako stowarzyszenie ? dofinasowanie. Jeśli tak ? od czerwca będziemy otwierać konkursy i przyznawać dofinansowania.   

Wspominał Pan o możliwościach i korzyściach dla obszaru gminy Koluszki, jak mamy to rozumieć?

Korzyści będą płynąć w kilku kierunkach. Po pierwsze - nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zakłada bardzo duże środki finansowe dla chcących otworzyć lub rozwijać działalność gospodarczą. Np. osoby chcące otworzyć nową firmę mogą liczyć na dofinansowanie w kwocie 70.000 zł w formie premii. Rozwijający przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie do 150.000 zł., jest to refundacja 70% kosztów kwalifikowalnych poniesionych wydatków  na realizację inwestycji. Na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości planujemy przeznaczyć 3.500.000 zł.

Po drugie, organizacje społeczne, zarejestrowane stowarzyszenia, osoby fizyczne, instytucje, będą mogły wnioskować do naszego Stowarzyszenia o dofinansowanie realizacji projektów o wartości dofinansowania na poziomie 90% dla projektów z przedziału od 5 000 zł do 30 000 zł. To tzw. granty ? projekty o charakterze społecznym, niezarobkowym ? na wsparcie oddolnych inicjatyw, dziedzictwa regionu, działań aktywizacyjnych, organizacji przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym i wielu innych. Oczywiście wszystko z przeznaczeniem dla mieszkańców naszego obszaru.

Dodatkowo zaplanowaliśmy realizację działań infrastrukturalnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będą to działania polegające na budowie, przebudowie infrastruktury lokalnej ? dostępnej dla mieszkańców, np. placów zabaw, obiektów rekreacyjnych oraz inwestycji związanych z udziałem mieszkańców w życiu społecznym. Na ten cel zaplanowaliśmy 2.300.000 zł.

Czy to wszystkie działania Stowarzyszenia?

Oczywiście, że nie. Oprócz działalności w ramach PROW, stowarzyszenie realizuje wiele innych inicjatyw: np. rekreacyjnych, sportowych, promocyjnych. Staramy się organizować przedsięwzięcia kulturalne, np. koncerty, ale i dbać o dziedzictwo historyczne naszego regionu. Można nas spotkać w wielu miejscach: na targach, lokalnych imprezach, przy okazji konferencji i spotkań.

Jak można skontaktować się ze Stowarzyszeniem Mroga?

Więcej informacji o stowarzyszeniu, naszych działaniach, projektach, na temat możliwości uzyskania dofinansowania można uzyskać w biurze Stowarzyszenia ?Mroga? (Koluszki, 11 Listopada 65, pok. 311), telefonicznie (44 714 58 32) lub za pośrednictwem poczty e-mail (stowarzyszenie.mroga@wp.pl).

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem oraz śledzenia naszych działań poprzez naszą stronę www.

(pw) - TWK - 29.I.2016.

Data publikacji: Czwartek, 11 Lutego 2016. Godzina: 13:11.

Wróć do przeglądania wszystkich newsów

Do góry
 • Logo

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga"

  11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polska
  gmina: Koluszki, powiat: łódzki wschodni, województwo: łódzkie

  Tel.: 44 714 58 32
  Faks: 44 714 58 32
  E-mail: stowarzyszenie.mroga@wp.pl
  Strona: www.mroga.pl

 • Wszelkie prawa zastrzeżone
  Copyrights © 2013-2020 dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga".

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery