Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Budujemy Strategię Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt


Działania Stowarzyszenia w 2013 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych - w roku 2013 - Stowarzyszenie Mroga miało podpisaną umowę ramową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego: "O warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju z 18 czerwca 2009r." - zawierającą zakres działań i sposobów realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia, która jest głównym wskaźnikiem działania Stowarzyszenia. W roku 2013 Stowarzyszenie podpisało Aneks nr 7 do umowy ramowej obejmujący aktualizacją budżetu działania oraz harmonogramu ogłaszanych naborów. 

W ramach umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju, Stowarzyszenie w roku 2013 ogłosiło trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy:

  • "Odnowa i rozwój wsi" z kwotą przeznaczona na konkurs: 483 813,03 zł

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru i otrzymały rekomendację do dofinansowania to:

- Gmina Dmosin - Rekultywacja boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej - o wnioskowanej kwocie: 245 271,00 zł

- Gmina Brzeziny - Odnowa wsi Gałkówek Kolonia przez nadbudowę i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej - o wnioskowanej kwocie: 177 755,00 zł

kolejnym naborem były:

  • "małe projekty" z kwotą przeznaczoną na konkurs: 197 196,02 zł

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru i otrzymały rekomendację do dofinansowania to:

- Gmina Rogów - Promocja lokalnej twórczości kulturalnej i kulinarnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania w ramach otwartej imprezy integracyjnej "Dożynki 2013"- o wnioskowanej kwocie: 14 960,00 zł

- Gmina Koluszki - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Regnach - o wnioskowanej kwocie: 15 000,00 zł

- Gmina Koluszki - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie - o wnioskowanej kwocie: 30 000,00 zł

- Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej "Sercówka" - Wyposażenie świetlicy wiejskiej Stowarzyszenia "Sercówka" w Wierzchach - o wnioskowanej kwocie: 15 000,00 zł

Gmina Brzeziny - Święto plonów forma integracji i promocji walorów Gminy Brzeziny - o wnioskowanej kwocie: 29 956,00 zł

- Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach - Dni Koluszek 2014 - impreza promująca walory kulturalne, społeczne i turystyczne Gminy Koluszki - o wnioskowanej kwocie: 30 000,00 zł

- Gmina Koluszki - Rewitalizacja Parku Miejskiego w Koluszkach - o wnioskowanej kwocie: 50 000,00 zł

Wnioski, które wpłynęły, a nie otrzymały rekomendacji do dofinansowania to:

- Gmina Dmosin - Organizacja imprezy kulturalnej pn. "Gminne Święto Plonów" Dmosin 2013 - 18 741,21 zł

- Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach - Dożynki 2014 - Koluszki Gminą z Tradycjami - 15 000,00 zł

- Anna Jurczyńska Agencja Artystyczna Anna - Koncert "W Setną Rocznicę Bitwy Łódzkiej" - 11 922,68 zł

- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej w Nagawkach - Wyposażenie miejsca spotkań i integracji społeczności lokalnej w Żywym Skansenie - Centrum Folkloru Polskiego w Nagawkach - 11 447,12

- Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach - "Muzyczny koniec lata" - impreza integrująca młodzież  - 30 000,00 zł

- Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Brzeziny - Piknik Wiosenny Gminy Brzeziny w Bogdance - 7 000,00 zł

- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz MY" - Wyposażenie palcu zabaw przy stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" w Przyłęku Dużym - 28 137,60 zł

- Daniel Kolasa  - Szkolenie z zakresu powożenia zaprzęgami konnymi - 14 877,28 zł

- Powiat Brzeziński - IX Zlot motocyklistów jako promocja aktywnej turystyki województwa łódzkiego - 6 320,00 zł

- Anna Jurczyńska Agencja Artystyczna Anna - Festiwal "Muzyczne Lato" - 34 832,00 zł

- Powiat Brzeziński - III Owocowy piknik Ziemi Brzezińskiej jako promocja naturalnych produktów - 12 472,00 zł

kolejnym naborem były:

  • "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" z kwotą przeznaczoną na konkurs: 326 033,50 zł

W ramach naboru nie wpłyną żaden wniosek, wobec powyższego ponowiono konkurs  z tą samą alokacją środków i wpłyną jeden wniosek:

- AR-KOS Sp. z o.o. - ?Wdrożenie nowej technologii w celu podwyższenia standardu świadczonych usług, co spowoduje wzrost dochodu z prowadzonej działalności oraz wzrost zatrudnienia.? - o wnioskowanej kwocie: 122 205,00 zł.

Dodatkowo Stowarzyszenie w ramach przynależnych środków w ramach umowy ramowej ogłosiło konkurs o dofinansowanie w ramach działania: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej? - o planowanej alokacji środków: 100 002,50 zł. W ramach powyższego konkursu nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.

Niewykorzystane przynależne środki w ramach umowy przeniesiono na nabory wniosków w ramach roku 2014.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podobnie jak w latach ubiegłych - w roku 2013 - Stowarzyszenie Mroga miało podpisana umowę  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania z dnia z 12 kwietnia 2011r." - zawierającą zakres działań i sposobów ich realizacji w ramach działalności Stowarzyszenia. W roku 2013 Stowarzyszenie podpisało Aneks nr 5 i Aneks nr 6 do umowy. Aneksy obejmowały aktualizacją budżetu działania oraz harmonogramu działania. 

W ramach umowy "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania", Stowarzyszenie w roku 2013 przeprowadziło następujące działania:

- budowa nowego serwisu internetowego www.mrogapoleca.pl. Zadanie konieczne z względu braku możliwości rozwoju poprzedniej strony www, problemy z aktualizacją i zmianami. Dodatkowo strona często ulegała awariom i infekcjom ze względu na zastosowaną starą technikę tworzenia www. Nowy serwis został wykonany o nowe standardy programowania, jest rozwojowy, estetyczny. Na chwilę obecną licznik odwiedzin wskazuje: prawie 38 000 odwiedzin naszej strony www. Zamieszczamy w nim bieżące informację, dane o stowarzyszeniu, ogłoszenia, ofertę turystyczną, działania w zakresie produktów tradycyjnego pochodzenia, atrakcje turystyczne, listy projektów dofinansowanych w ramach środków 4 Osi LEADER - wdrażanej przez Stowarzyszenie Mroga.

- opracowanie i wydanie publikacji: "Bitewnik Łódzki 1914r." - numer 6,

- szkolenie dla członków Rady Oceny Projektów wraz z uroczystym spotkaniem z Zarządem Stowarzyszenia. Szkolenie obejmowało przedstawienie bieżącej problematyki związanej z oceną projektów dokonywaną przez Radę Oceny, przedstawienie osiągnięcia wskaźników realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, przedstawienie protokołu kontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski dotyczącej stosowanych procedur, przeprowadzenia oceny projektów, prowadzonej dokumentacji. W szkoleniu uczestniczyło około 16 osób - zgodnie z listą obecności podpisaną na spotkaniu.

-  uczestniczyliśmy w imprezie promocyjno targowej: "Na styku kultur" w Łodzi - zadanie miało na celu kreowanie i promocję produktów turystycznych z naszego regionu. W ramach zadania przewidziano zakup niezbędnego wyposażenia i dekoracji, promocję produktów tradycyjnego pochodzenia poprzez degustację, udział producentów produktów tradycyjnych. Stowarzyszenie uczestniczyło w trzech dniach targowych.

- podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie prezentowało ofertę regionu na targach Agrotravel w Kielcach. Zadanie również miało na celu kreowanie i promocję produktów turystycznych z naszego regionu - przy czym Stowarzyszenie Mroga prezentowało atrakcje i ofertę za pośrednictwem gry planszowej: "Lokalny Atrakcyjny Szlak". Gra o wielkości 4 m na 1 m to wyścig konny z nagrodami po atrakcjach naszego regionu.

-  wzięliśmy udział w imprezie targowej w Łodzi: "Moto Weteran Bazar" - gdzie wraz ze Stowarzyszeniem Rekonstruktorów Historycznych prezentowaliśmy tematykę I Wojny Światowej.

- wzięliśmy udział w imprezie targowej w Łodzi: "Smaki Ziemi Łódzkiej" gdzie wraz z przedstawicielami kół gospodyń wiejskich i producentami produktów tradycyjnego pochodzenia prezentowaliśmy dorobek i działania Stowarzyszenia w zakresie promocji smacznego, zdrowego, ekologicznego jedzenia. Oczywiście nie zabrakło degustacji produktów tradycyjnego pochodzenia oraz oferty turystyczno rekreacyjnej regionu Mrogi.

- w ramach informowania o działaniach i Lokalnej Strategii Rozwoju wykupiliśmy miejsce w gazetach regionalnych i publikowaliśmy ogłoszenia o planowanych naborach przyjmowania wniosków o dofinansowanie.

- zamówiliśmy usługę, opracowaliśmy plan działania i udostępniliśmy na naszej stronie www: "wirtualne panoramy regionu LGD". Usługa polegająca na stworzeniu modułu (na stronie www.mroga.pl, i na płycie dvd) obejmującego panoramy lotnicze gmin (min. 5 - 360 ?) z terenu LGD i panoramy stacjonarne z ziemi (min. 11 - 360 ?) obiektów atrakcyjnych turystycznie z regionu LGD. Działania ma na celu informowanie społeczności, turystów, o ciekawych miejscach w regionie. Stworzenie wirtualnych panoram pozwoliło na bardziej profesjonalną, ciekawą i innowacyjną prezentację regionu. Poprzez taka formę pokazania regionu LGD staramy się pokazać region jako spójny, atrakcyjny dla potencjalnych turystów, inwestorów i mieszkańców.

- opracowaliśmy projekt graficzny "kart do gry" - to usługa polegająca na wykonaniu projektów plastyczno - graficznych kart do gry "w karty". Obejmowała wykonanie 18 ręcznych - kolorowych rysunków wraz z przygotowaniem do druku (figury żołnierzy, generałów, sanitariuszki, itp. - postaci związanych z "Operacją Łódzką 1914 roku"). Dodatkowo planujemy załączyć do talii dodatkową kartę - opisującą i promującą region Stowarzyszenia. Zakończenie finalne działania planowanej jest na jesień 2014 - w 100 -ą rocznicę "Operacji Łódzkiej 1914"

- wzięliśmy udział w jarmarku wojewódzkim 2013. Wspólnie z przedstawicielami powiatu brzezińskiego promowaliśmy region poprzez degustację, udział producentów produktów tradycyjnych i kolportaż materiałów promocyjnych.

- wzięliśmy udział w targach "TourSalon 2013" w Poznaniu. Jest to jedna z większych imprez na których spotykają się przewodnicy turystyczni, biura podróży i osoby szukające oferty regionów.  Prezentowaliśmy atrakcje i ofertę za pośrednictwem gry planszowej: "Lokalny Atrakcyjny Szlak".

- również w końcówce roku opracowaliśmy i wydaliśmy kolejny numer wydawnictwa "Bitewnik łódzki 1914r." - numer 7. Publikacja obecna jest na wszystkich ważniejszych wydarzeniach w regionie dotyczących I Wojny Światowej i regionu powiatu łódzkiego wschodniego i brzezińskiego.

- stowarzyszenie Mroga w 2013 roku złożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia: "Szlakiem Kultur Obszaru Stowarzyszeń". Projekt polegać będzie na wytyczeniu i oznakowaniu szlaku rowerowego od muzeum w Brzezinach, do muzeum w Lipcach Reymontowskich. Projekt będzie realizowany w 2014 roku w ramach projektów współpracy - wspólnie z Lokalną Grupą Działania Gniazdo. Planuje się powiększenie szlaku do Gałowa i muzeum Leokadii Marciniak. Umowa o dofinansowanie została podpisana w czerwcu 2014.

- stowarzyszenie Mroga w 2013 roku złożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia: "Biuro Informacji Turystycznej". Wspólnie z Lokalną Grupą Działania BUD-UJ RAZEM planujemy uruchomienie lokalnych biur informacji turystycznej oraz portalu internetowego zawierającego wspólną ofertę spędzania wolnego czasu. Wniosek w ocenie w Urzędzie Marszałkowskim.

- stowarzyszenie Mroga w 2013 roku złożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia: "1914- 1918 Wspomnienie dróg do Europy". Projekt polegać będzie na: budowie wirtualnego muzeum I Wojny Światowej - wielojęzycznego, międzynarodowego portalu internetowego pokazującego życie mieszkańców naszych terenów przed wydarzeniami z 1914 - 1918 roku. Przedstawimy w nim wpływ działań wojennych na życie ludzi, na rozwój regionów i ścieżki prowadzące do wspólnej Europy. Nie zabraknie również oferty turystycznej i pokazania możliwości spędzenia czasu. Platforma będzie tętniła życiem: filmy, zdjęcia, elementy 3D, dynamiczne mapy z przesuwającymi się frontami działań zbrojnych to tylko niektóre rozwiązania mające przyciągnąć odwiedzających. Zaplanowano podstawowe zadania w ramach projektu: - budowę potralu, - zebranie i opracowanie treści, - implementację, testy i oddanie do użytku gotowego produktu: wirtualnego muzeum oraz promocję przedsięwzięcia, koordynację i tłumaczenia w ramach projektu. Projekt jest trudny, wielowątkowy, wymagał wielu uzgodnień, spotkań organizacyjnych i rozmów. W partnerstwie projektu znajdują się Stowarzyszenie Mroga i Stowarzyszenie BUD-UJ RAZEM reprezentujące województwo łódzkie, Stowarzyszenie Dunajec Biała - reprezentujące małopolskę i Stowarzyszenie Pays de Verdun - reprezentujące region Verdun we Francji. Obecnie projekt jest po wszystkich wymaganych poprawkach, postępowaniach o wybór najkorzystniejszych ofert i przygotowana jest do podpisania umowa o dofinansowanie.

- w ramach przygotowań do w/w projekty Stowarzyszenie Mroga zorganizowało spotkanie partnerów gdzie gościliśmy wszystkich przedstawicieli projektu i uzgadnialiśmy koncepcję budowy i szczegóły umowy partnerskiej. Spotkanie odbyło sie w kwietniu 2013r.

- druga połowa roku 2013 roku to intensywna praca nad budową nowej organizacji: Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania, ustalenia dotyczące statutu, zakresu działania, sposobów działania oraz możliwości współpracy wszystkich lokalnych grup działania z województwa łódzkiego. Finalnie                 w lutym 2014 roku odbyło się Zebranie Założycielskie Federacji Łódzka Sieć Lokalnych Grup Działania, a na przedstawiciela organizacji został jednogłośnie wybrany Piotr Nowacki ze Stowarzyszenia Mroga.

- również w 2013 roku uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach, konferencjach - dotyczących rozwoju regionu, możliwości pozyskania funduszy na rozwój regionu, konsultacjach planów działania. Ze względu na ilość nie sposób ich wymienić.

- w 2013 roku wspólnie z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią - Polskiej Akademii Nauk zorganizowaliśmy nieodpłatne dwudniowe szkolenie: "Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce" - zaprosiliśmy do udziału w szkoleniu wszystkich przedstawicieli gmin członkowskich oraz gmin sąsiadujących.

- w ramach całego 2013 roku prowadzone było bieżące funkcjonowanie biura LGD (w tym najem               i utrzymanie powierzchni biurowej, zatrudnienie pracowników biura - 2 etaty, bieżące zakupy eksploatacyjne, biurowo - materiałowe, obsługa księgowa, wynagrodzenie członków organu decyzyjnego)

Wiceprezes Zarząd / Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Piotr Nowacki

Data publikacji tego materiału: Wtorek, 1 Lipca 2014 Godzina: 10:26.

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery